Niepełno-SPRAWNI za kierownicą

Niepełno-SPRAWNI za kierownicą


Drukowanie

Niepełnosprawni zupełnie sprawni za kierownicą
muszą codziennie walczyć niesprawiedliwością

Od roku 2011 wiele się zmieniło za sprawą nowelizacji z 2010 roku (Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1018) rozszerzającej obowiązywanie znaków drogowych również poza drogami publicznymi. W praktyce oznacza to tyle, że od tamtego czasu parkowanie na wyznaczonych miejscach dla ON (Osób Niepełnosprawnych), które są wymalowane, czy oznaczone na prywatnych drogach, parkingach pod marketami, czy nawet w garażach podziemnych jest wykroczeniem i można zgodnie z prawem ukarać za nieuprawnione zajmowanie takich miejsc.

Dlaczego nie szanujemy innych?

I choć wydawałoby się, że po zaostrzeniu przepisów nie będzie już problemu, to codzienne życie pokazuje iż jest zupełnie inaczej. Kierowcy nadal nic nie robią sobie z zakazów, a niektórzy nawet myślą, że skoro maja nogę lub rękę w gipsie to mogą parkować na kopertach dla ON. Najczęściej jednak parkują cwaniacy nie chcący tracić miejsca na poszukiwanie wolnego miejsca lub po prostu Ci co potrzebują stanąć sobie na tzw. chwilkę, żeby załatwić szybką sprawę. Niestety w tym samym czasie może tego samego miejsca potrzebować faktycznie osoba z niepełnosprawnością i nie znajdzie go. Stąd też swego czasu popularna i nadal aktualna akcja z hasłem..

„Zabrałeś moje miejsce, zabierz moją niepełnosprawność”

zabierz niepełnosprawność

FAKTYMITY

Zajmowanie miejsc niepełnosprawnym to jedno z najbardziej bulwersujących wykroczeń drogowych. Niestety, zdarza się nader często. Statystyki Straży Miejskiej w samym tylko Krakowie wskazują, że dopuszcza się go aż 800 kierowców rocznie, którym są wypisywane mandaty oraz nierzadko odholowywane samochody. Najczęściej to ludzie w średnim wieku albo całkiem młodzi i zdrowi, którym po prostu nie chce się daleko chodzić. Najlepiej zaparkowali by w budynku jakby się dało, żeby czasem nie musieć przejść 150-250 metrów, bo taka najczęściej odległość dzieli Ich od najbliższego wolnego miejsca parkingowego do punktu docelowego jakim zwykle bywają drzwi urzędu, sklepu, szkoły itp.. WSTYD!

Wielu zdrowych użytkowników dróg myśli źle o osobach niepełnosprawnych jako o kierowcach.

Uważają bowiem, że skoro tak duże robi się dla nich miejsca postojowe, to najwyraźniej Ci nie potrafią parkować lub w ogóle jeździć. Wrażenie to bierze się stąd, że to najczęściej zupełnie zdrowi kierowcy parkując zajmują nawet 3 miejsca postojowe, zatem pozostaje złudzenie, że niepełnosprawny dlatego ma tak duże miejsce bo inaczej by nie umiał zaparkować. To jednak tylko niesprawiedliwe złudzenie! Osoby niepełnosprawne są zazwyczaj bardzo dobrymi kierowcami. Poświęcają o wiele więcej czasu na samą naukę jazdy, przystosowanie i wybór pojazdu oraz o wiele więcej wiedzą na temat samych samochodów niż zwykli kierowcy. Jest wiele młodych osób z niepełnosprawnością jeżdżących super autami, ale większość ludzi Ich nie zauważa. ON kojarzą się obecnie ze starymi ludźmi jadącymi Fiatem Pandą 30 km/h tam, gdzie można jechać 50-siątką. To wszystko złudzenie, a Ci starsi których zauważacie najczęściej nie są osobami niepełnosprawnymi, tylko co najwyżej starszymi.

Niepełnosprawni są bardzo zmotywowani i lepiej zdają egzaminy

Auto Akademia w Krakowie szkoli od wielu lat osoby z różnymi niepełnosprawnościami i mamy wielu doskonałych kierowców, którzy w większości zdawali egzaminy za pierwszym razem w przeciwieństwie do zupełnie zdrowych, którzy nie maja tak silnej motywacji jak ON. Mało komu przychodzi do głowy, że niepełnosprawni jeżdżą nawet motocyklami, a tak właśnie jest. To nie gdzie indziej jak w Krakowie działa stowarzyszenie niepełnosprawnych motocyklistów Jednanoga.pl.

Zobacz jak wygląda kurs nauki jazdy dedykowany dla osób niepełnosprawnych – kliknij tu ..

Mamy naprawdę duże doświadczenie żeby z całą stanowczością stwierdzić, iż osoby dotknięte kalectwem które zdobyły uprawnienia do kierowania pojazdami są o wiele lepszymi i sprawniejszymi kierowcami, niż większość dzisiejszych tzw. młodych i modnych w super autach, gdzie niejednokrotnie obserwujemy postępującą „dupowatość” wynikającą z dobrobytu i braku motywacji. Niestety to właśnie Ci ostatni najczęściej nie szanują przepisów, nie są zdolni do refleksji i lekkomyślnie użytkują pojazdy, które tez najczęściej lekko przyszło im posiadać. Takie życie.

KARY ZA PARKOWANIE NA MIEJSCACH
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Od 1 lipca 2015 roku obowiązuje nowy taryfikator oraz nowy wzór karty ON

Za postój na miejscu dla Osoby Niepełnosprawnej bez ważnej karty ON kara wynosi 500 zł grzywny + 5 punktów karnych. Za postój z kartą innej osoby (posługując się czyjąś kartą) kara to 800 zł + 5 punktów karnych. W razie odmowy przyjęcia mandatu w postępowaniu sądowym kara wyniesie nawet do 2000 zł

art. 96b KW „Kto, nie będąc do tego uprawnionym, posługuje się kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) podlega karze grzywny do 2000 złotych”

Za posługiwanie się nieważną kartą ON kara wynosi 300 zł (o ile posiada się uprawnienia) To problem który może dotyczyć osób, które nie wymieniły karty na nowy wzór jaki obowiązuje od lipca 2015 roku.

Karty parkingowe otrzymają osoby fizyczne (imiennie) na 5 lat oraz placówki posiadające samochód do przewozu osób niepełnosprawnych zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją na okres 3 lat ważności.

NOWY OBOWIĄZUJĄCY WZÓR KARTY ON

nowa karta ON

Kartę należy umieszczać zawsze za przednią szybą pojazdu w taki sposób, żeby można było odczytać z niej dane. W obszarach i miastach, gdzie obowiązują strefy płatnego postoju kierujący musi jeszcze posiadać kartę parkingową wydaną przez biuro strefy płatnego parkowania dla osoby niepełnosprawnej na konkretny numer rejestracyjny pojazdu. Stawki opłat są zerowe lub symboliczne. W Krakowie to koszt 2,50 zł za miesiąc. Warto jednak pamiętać, że brak takiej karty nie upoważnia do darmowego korzystania z innych miejsc niż te wyznaczone kopertą o niebieskiej powierzchni. O tym jednak często zapominają osoby uprawnione, myśląc że sama karta ON już spełnia ten wymóg. Również oznaczenie pojazdu samą naklejką z symbolem wózka inwalidzkiego nic nie daje, gdyż do korzystania z przywilejów opisanych m.in. poniżej uprawnia wyłącznie karta parkingowa osoby niepełnosprawnej.

Wyłączenia ZAKAZÓW dla ON

zakazy-ON

PODSTAWY PRAWNE

Art. 8. 1. Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju.

  1. Przepis ust. 1 stosuje się również do:

1) kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej;

2) pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.

§33.2 Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy, mogą pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39, z uwzględnieniem ust. 3 (tabliczka z napisem „Dotyczy także”+T-29)

MIEJSCA (KOPERTY) DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRAKTYCE

Koperta dla niepełnosprawnych

Niebieskie miejsca postojowe
dla osób z niepełnosprawnościami

Od lipca 2017 roku wszystkie miejsca zastrzeżone tzw. koperty dla ON mają mieć niebieski kolor nawierzchni. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Infrastruktury) z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2015 poz. 1314) które w dniu 7 września 2015 r. weszło w życie, ale z okresem przejściowym do dnia 1 lipca 2017 r.

Od 2018 roku wszelkie stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć co najmniej szerokość 2,5 m i długość 5 m, przy czym dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5 m, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni długość co najmniej 6 m oraz szerokość co najmniej 3,6 m, z możliwością jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegajàcego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego.

Niestety pomimo regulacji jest jeszcze jeden problem. Zarządzający ruchem na drogach nie zawsze są skorzy do wyznaczania nowych miejsc. Dużo ich zawsze pod marketami, ale zbyt mało pod szpitalami, przychodniami oraz samymi urzędami.