NOWE ZNAKI DROGOWE

NOWE ZNAKI DROGOWE


Drukowanie

Nowe Znaki Drogowe od grudnia 2021

Już od 2 grudnia 2021 wprowadza się nowe ZNAKI drogowe dla kierowców

Nowe oznakowanie w postaci tablic wprowadza się w poniższych grupach znaków:
w grupie znaki informacyjne:
D-23b „stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych”,
D-23c „punkt ładowania pojazdów elektrycznych”,
D-34b „zbiorcza tablica informacyjna”

w grupie „Znaki uzupełniające”:
F-14d „tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania”;
F-14e „tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania”;
F-14f „tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania”.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 2 grudnia 2021 roku na podstawie poniższych aktów prawnych:

– Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych;

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Zatem już od grudnia na polskich drogach znajdziemy informacje o punktach ładowania pojazdów elektrycznych oraz o stacjach paliwowych z punktem ładowania pojazdów elektrycznych, umieszczone także na zbiorczych tablicach informujących o obiektach znajdujących się przy drodze. Pod nowymi znakami mogą być stosowane tabliczki dodatkowe z symbolem „EV” oznaczający pojazd elektryczny. Takie będą stosowane np. pod znakami parkingów.

Strefa śródmiejskiego parkowania D-44a

nowy znak D44aNowy znak D-44a, czyli wjazdu do śródmiejskiej strefy parkowania. W jej obszarze konieczne jest uiszczenie opłaty w parkomatach w wyznaczonych dniach oraz godzinach. Wprowadzenie tego znaku wynika z nowelizacji ustawy o drogach publicznych, umożliwiającej tworzenie śródmiejskich stref płatnego parkowania. Teraz znak będzie lepiej zauważalny i obligatoryjnie stosowany na ulicach miast przy wjazdach do stref. Raczej już go nie przeoczysz!

Zbiorcza tablica informacyjna – D-34b

nowy znak D34bTo niby nowy znak, ale przecież można już od dawna było spotkać podobne na drogach.  Jednak graficzne przedstawienie znaku występowało dotychczas jedynie w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, natomiast w rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych nie było regulacji w tym zakresie. Zmiana umożliwi informowanie, za pomocą odpowiedniej tabliczki pod znakiem D-34b, o odległości do kolejnej stacji paliwowej, co jest istotne dla kierujących pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych, gdzie występują znaczne odległości pomiędzy stacjami. Dzięki temu łatwiej będzie podjąć decyzję, czy to ostatni moment na uzupełnienie paliwa w baku lub baterii.

Zjazd z drogi ekspresowej – tzw. słupki do zjazdu (ZIELONE)


F-14d–f , to tablice wskaźnikowe na drodze ekspresowej
umieszczane przed pasem wyłączania 

F14d-f

Wprowadza się wreszcie i nareszcie także nowe oznaczenie informujące o odległości do pasa kierującego na zjazd z drogi ekspresowej. Do tej pory takie tablice miały wyłącznie autostrady.  Znaki te informują o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z drogi ekspresowej (pasa wyłączania). Tablice F-14d (300 m do zjazdu), F-14e (200 m) i F-14f (100 m) Te znaki zapobiegną wielu problemom z odnajdywaniem pasa wyłączania na dosyć szybkich drogach ekspresowych, które często nie odbiegają wiele od autostrad swoich charakterem, a znaków zjazdowych do tej pory oficjalnie tam nie było.

Dotychczas takie znaki (F-14a–c w kolorze NIEBIESKIM) były przewidziane jedynie dla autostrad.

 

Zobacz także inne zmiany prawa drogowego w 2021 – kliknij tu .. 

 

Zespół Instruktorski 
Auto Akademii w Krakowie