Zapisy

Jak rozpocząć kurs prawa jazdy w 2018 roku?

Żeby rozpocząć naukę w akademii jazdy musisz spełnić 2 warunki:

1. Uzyskać badanie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

2. Uzyskać w urzędzie miasta numer PKK (Profil Kandydata Kierowcy)

Co to jest PKK ?

Profil Kandydata Kierowcy – jest to zestaw danych i informacji identyfikujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu prawa jazdy danej kategorii. Obecnie żeby rozpocząć kurs nauki jazdy w Krakowie musisz wcześniej uzyskać numer PKK, który jest generowany w Twoim urzędzie (Starostwie) w wydziałach do spraw praw jazdy. Jeśli zamierzasz robić kurs – urzędnik wygeneruje Twój nr PKK – bezpłatnie.

Jak uzyskać PKK (Profil Kandydata) przed szkoleniem ?

Gdzie zrobić i jak wygenerować Profil kandydata na kierowcę (PKK) w Krakowie?

W Krakowie numer PKK uzyskasz w poniższych placówkach
Urzędu Miasta Krakowa:

1) Al. Powstania Warszawskiego 10,
Centrum Administracyjne, stanowiska 32-34, tel. 12 616 91 06

2) ul. Wielicka 28a, II p.,
stanowisko informacyjne, tel. 12 616 57 56

3) Os. Zgody 2, I p.,
stanowisko informacyjne, tel. 12 616 87 45

4) Galeria Bronowice – ul. Stawowa 61
Punkt Obsługi Mieszkańców – I piętro, tel. 12 636 60 98

5) Galeria BONARKA – ul.Kamińskiego 11
Punkt Obsługi Mieszkańców – I piętro, tel. 12 616 90 97

1 Krok …
Musisz uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem. Takie orzeczenie może wystawić tylko lekarz uprawniony do badań kierowców przez wojewodę. Musisz poszukać takiego lekarza, najczęściej odnajdziesz ich w pracowniach badań kierowców. Badanie takie kosztuje 200 zł ,koszt badań wynika z rozporządzenia i cena wszędzie jest taka sama (od lipca 2014)

Jeśli zdecydujesz się na kurs u Nas – zrobisz badanie bez kolejki:
– Lekarz dyżurujący dla Naszej szkoły – dr. Artur Hering – tel: 502-119-743
Umawiając wizytę prosimy powołać się na szkołę – przyspieszy to termin

2 Krok …

Następnie musisz zrobić wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca Ciebie bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, twarz skierowana na wprost (jak do paszportu lub dowodu osobistego)

3 Krok …

Teraz musisz udać się do właściwego ze względu na miejsce zameldowania starostwa (urzędu) do referatu praw jazdy i przedstawić następujący komplet wymaganych dokumentów :

  • dowód tożsamości,
  • jedną fotografię o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm (jak wyżej);
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
  • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat
    (druk do pobrania u Nas w szkole – lub wysyłamy mailem na Państwa prośbę)
  • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada już prawo jazdy),
  • wypełniony WNIOSEK
    (druk do pobrania w urzędzie lub u Nas w szkole – także wysyłamy mailem na Państwa prośbę)

Po złożeniu powyższych dokumentów u urzędnika – otrzymasz 20 cyfrowy numer PKK !
Teraz już tylko wystarczy, że wyślesz Nam swój nr PKK i PESEL – będziemy mogli wpisać Cię na szkolenie.

Co jeśli mieszkam w Krakowie, a stały meldunek mam inny?
Czy mogę starać się o profil w krakowskim urzędzie?

Tak, o ile udokumentujesz urzędnikowi, że mieszkasz w Krakowie i tu jest Twoje tzw. Centrum Życiowe.
Możesz to udokumentować m.in jednym z poniższy:
– pobytem czasowym (meldunek)
– studenci (legitymacja lub zaświadczenie z uczelni że studiujesz tu)
– uczniowie (legitymacja lub zaświadczenie ze szkoły że uczysz się tu)
– umowa najmu lokalu (jeśli wynajmujesz tu mieszkanie)
– akt notarialny (jeśli posiadasz tu swój lokal mieszkalny)
– zaświadczenie od pracodawcy (że tu pracujesz)
– inne (czasem wystarczy Oświadczenie – że tu mieszkasz, byle prawdziwe)*
*Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wypełnij poniższe pole: (Jaki kurs i termin Cię interesuje ) + (Twoje dane) i WYŚLIJ …

W odpowiedzi otrzymasz:
druki potrzebne w urzędzie
„Przewodnik” jak to wszystko załatwić

Rodzaj szkolenia:

Termin (zobacz najbliższe)

Imię i nazwisko (wymagane):

Adres email (wymagane):

Numer telefonu (dodatkowa informacja):

Proszę o kontakt telefoniczny w godzinach (dodatkowa informacja):