Zapisy

Jak rozpocząć kurs prawa jazdy w 2022 roku?

Żeby rozpocząć naukę w akademii jazdy musisz spełnić 2 warunki:

1. Uzyskać badanie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

2. Uzyskać w urzędzie miasta numer PKK (Profil Kandydata Kierowcy)

Co to jest PKK ?

Profil Kandydata Kierowcy – jest to zestaw danych i informacji identyfikujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu prawa jazdy danej kategorii. Obecnie żeby rozpocząć kurs nauki jazdy w Krakowie musisz wcześniej uzyskać numer PKK, który jest generowany w Twoim urzędzie (Starostwie) w wydziałach do spraw praw jazdy. Jeśli zamierzasz robić kurs – urzędnik wygeneruje Twój nr PKK – bezpłatnie.

Jak uzyskać PKK (Profil Kandydata) przed szkoleniem?

Gdzie zrobić i jak wygenerować Profil kandydata na kierowcę (PKK) w Krakowie?

W Krakowie numer PKK uzyskasz w poniższych placówkach
Urzędu Miasta Krakowa:

1) Al. Powstania Warszawskiego 10,
Centrum Administracyjne, stanowiska 32-34, tel. 12 616 91 06

2) ul. Wielicka 28a, II p.,
stanowisko informacyjne, tel. 12 616 57 56

3) Os. Zgody 2, I p.,
stanowisko informacyjne, tel. 12 616 87 45

4) Galeria Bronowice – ul. Stawowa 61
Punkt Obsługi Mieszkańców – I piętro, tel. 12 636 60 98

5) Galeria BONARKA – ul.Kamińskiego 11
Punkt Obsługi Mieszkańców – I piętro, tel. 12 616 90 98

1 Krok …
Musisz uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem. Takie orzeczenie może wystawić tylko lekarz uprawniony do badań kierowców przez wojewodę. Musisz poszukać takiego lekarza, najczęściej odnajdziesz ich w pracowniach badań kierowców. Badanie takie kosztuje 200 zł ,koszt badań wynika z rozporządzenia i cena wszędzie jest taka sama (od lipca 2014)

Jeśli zdecydujesz się na kurs u Nas – zrobisz badanie bez kolejki:
Lekarze i placówki dyżurujące dla Naszej szkoły
– dr. Artur Hering – tel: +48 502 119 743
– CardioCare – tel: 783-052-333
Umawiając wizytę prosimy powołać się na szkołę – przyspieszy to termin

2 Krok …

Następnie musisz zrobić wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca Ciebie bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, twarz skierowana na wprost (jak do paszportu lub dowodu osobistego)

3 Krok …

Teraz musisz udać się do właściwego ze względu na miejsce zameldowania starostwa (urzędu) do referatu praw jazdy i przedstawić następujący komplet wymaganych dokumentów :

 • dowód tożsamości,
 • jedną fotografię o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm (jak wyżej);
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat
  (druk do pobrania u Nas w szkole – lub wysyłamy mailem na Państwa prośbę)
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada już prawo jazdy),
 • wypełniony WNIOSEK
  (druk do pobrania w urzędzie lub u Nas w szkole – także wysyłamy mailem na Państwa prośbę)

Po złożeniu powyższych dokumentów u urzędnika – otrzymasz 20 cyfrowy numer PKK !
Teraz już tylko wystarczy, że wyślesz Nam swój nr PKK i PESEL – będziemy mogli wpisać Cię na szkolenie.

Co jeśli mieszkam w Krakowie, a stały meldunek mam inny?
Czy mogę starać się o profil w krakowskim urzędzie?

Tak, o ile udokumentujesz urzędnikowi, że mieszkasz w Krakowie i tu jest Twoje tzw. Centrum Życiowe.
Możesz to udokumentować m.in jednym z poniższy:
– pobytem czasowym (meldunek)
– studenci (legitymacja lub zaświadczenie z uczelni że studiujesz tu)
– uczniowie (legitymacja lub zaświadczenie ze szkoły że uczysz się tu)
– umowa najmu lokalu (jeśli wynajmujesz tu mieszkanie)
– akt notarialny (jeśli posiadasz tu swój lokal mieszkalny)
– zaświadczenie od pracodawcy (że tu pracujesz)
– inne (czasem wystarczy Oświadczenie – że tu mieszkasz, byle prawdziwe)*
*Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wypełnij poniższe pole: (Jaki kurs i termin Cię interesuje ) + (Twoje dane) i WYŚLIJ …

W odpowiedzi otrzymasz:
druki potrzebne w urzędzie
„Przewodnik” jak to wszystko załatwić

  Rodzaj szkolenia:

  Imię i nazwisko (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Numer telefonu (dodatkowa informacja):

  Proszę o kontakt telefoniczny w godzinach (dodatkowa informacja):

  Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Auto Akademia Salwator, ul. Senatorska 26, 30-106 Kraków. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi odnośnie zapisu na wybrany kurs. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: biuro@autosalwator.pl.