Co to jest PKK?

Co to jest PKK?


Drukowanie

PKK to Profil Kandydata Kierowcy

Każdy Kto zamierza rozpocząć kurs nauki  jazdy w Krakowie musi wygenerować wcześniej w swoim Starostwie lub Urzędzie Miasta Krakowa unikalny numer PKK, czyli Profil Kandydata Kierowcy. Dotyczy to także kierowców już posiadających jakąś kategorię prawa jazdy, ale zamierzających zdobyć następną lub rozszerzyć uprawnienia do kierowania np. o kategorię na przyczepę.  Procedura jest darmowa i można załatwić to w jeden dzień.

Wzór wydruku PKK jaki otrzymasz od urzędnika

 

Po co ten numer PKK?

Profil Kandydata na Kierowcę jest elektronicznym zestawem danych i informacji identyfikujących oraz opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami generowany, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym. Są tam dane dotyczące ograniczeń, zakazów i już posiadanych kategorii prawa jazdy. Także informacje o zatrzymaniu prawa jazdy i egzaminach kontrolnych.

Żeby zapisać się na kurs w szkole musisz najpierw odwiedzić swój urząd i uzyskać numer PKK.

PKK wydają urzędy właściwe dla miejsca zamieszkania. W miastach Urzędy i wydziały praw jazdy, a w powiatach Starostwa. Każdy wygenerowany Profil Kandydata na Kierowcę w wydziale komunikacji posiada swój unikalny 20-cyfrowy numer. Numer PKK jest niezmienny w całym procesie obsługi profilu, nawet, gdy osoba zmienia dane np. miejsce zamieszkania. 

Co jeśli chcesz robić kurs na dwie kategorie jednocześnie?

Na każdą kategorię jest generowany osobny PKK. W przypadku złożenia wniosku na dwie kategorie wygenerowane zostaną dwa niezależne PKK każdy z unikalnym numerem. (np. jeśli ktoś jednocześnie robi kat. A i B ) Otrzymany numer PKK jest niezbędny do odbycia szkolenia jak również do zapisania na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Żeby uzyskać numer PKK – należy w swoim Urzędzie lub Starostwie złożyć następujące dokumenty:
– orzeczenie lekarskie
– zdjęcie do prawa jazdy
– wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy

Urzędnik na poczekaniu i bezpłatnie wygeneruje numer, a Ty otrzymasz wydrukowane potwierdzenie z numerem.
W przypadku zagubienia tego numeru właściciel PKK powinien zwrócić się do właściwego urzędu, który wygenerował mu profil w celu otrzymania ponownego wydruku tego samego numeru PKK.

Gdzie zrobić i jak wygenerować profil PKK w Krakowie?

Dla mieszkańców Krakowa numer PKK generuje Urząd Miasta Krakowa:

1) Al. Powstania Warszawskiego 10,
Centrum Administracyjne, stanowiska 32-34, tel. 12 616 91 06

2) ul. Wielicka 28a, II p.,
stanowisko informacyjne, tel. 12 616 57 56

3) Os. Zgody 2, I p.,
stanowisko informacyjne, tel. 12 616 87 45

4) Galeria Bronowice – ul. Stawowa 61
Punkt Obsługi Mieszkańców – I piętro, tel. 12 636 60 98
(czynne w Soboty)

5) Galeria BONARKA – ul.Kamińskiego 11
Punkt Obsługi Mieszkańców – I piętro, tel. 12 616 90 98
(czynne w Soboty)

Dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego PKK generuje:

Starostwo Powiatowe w Krakowie
Wydział Komunikacji
Filia w Węgrzcach
32-086 Węgrzce ul. Zapole 2
tel. 12 259 34 33
tel. 12 259 34 08

Jakich dokumentów będą żądali od Ciebie urzędnicy?

I. Wniosek o wydanie prawa jazdy

(druk otrzymasz u Nas w szkole lub wyślemy Ci na maila)

II. Załączniki do wniosku:

1) Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.
(załatwiasz u Naszego lekarza w Krakowie)

2) Wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji en face – na wprost z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Zdjęcie takie samo jak do paszportu lub nowego dowodu osobistego.
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

3) Kserokopia posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada (np. innej kategorii jak AM lub B1)

4) Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy kategorii: AM, A1, B1, T jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat.
(druk otrzymasz u Nas w szkole lub wyślemy Ci na maila)

5) Dokument pozwalający ustalić tożsamość (Twój dowód osobisty lub paszport)

 

Czy jeśli nie jesteś zameldowany w Krakowie, to czy możesz uzyskać tu PKK?

Tak, oczywiście. Nie musisz być zameldowany w Krakowie, żeby uzyskać profil. Jeśli tu faktycznie mieszkasz, pracujesz lub studiujesz i chociażby wynajmujesz mieszkanie to możesz ten profil uzyskać na miejscu. Wystarczy że oświadczysz pod odpowiedzialnością karną, iż zamieszkujesz na terenie Krakowa i to już upoważnia urzędnika do wydania Tobie profilu kierowcy. Pamiętaj jednak, że oświadczenie powinno być zgodne z prawdą.

Czy jeśli nie masz obywatelstwa polskiego, czy możesz zrobić kurs prawa jazdy w Polsce?

Tak, możesz ale pod warunkiem, że przebywasz na terytorium Polski przez minimum 185 dni w każdym roku kalendarzowym i jest to spowodowane:
– pracą zawodową
– studiami (musisz studiować co najmniej od pół roku)
– więziami osobistymi (mąż, żona, inne relacje osobiste)

Jeśli masz już wydaną kartę stałego pobytu, to wystarczy ją przedstawić urzędnikowi i bez problemu uzyskasz PKK.

Co zrobić żeby zdawać egzamin ponownie, jeśli ostatni był kilka lat temu lub masz zatrzymane prawo jazdy?

Jeśli zatrzymano Ci prawo jazdy za punkty lub skończyłeś odbywać karę i chcesz odzyskać utracone uprawnienia to musisz zdać egzamin kontrolny. Do tego będzie potrzebny profil PKK, który wygeneruje urzędnik. Podobnie jeśli zdawałeś egzamin kilka lat temu i chcesz ponownie podejść do egzaminu. Żeby się zapisać na egzamin po kilkuletniej przerwie musi wygenerować numer PKK w swoim urzędzie lub starostwie powiatowym.

PKK jak uzyskać?

Wszystkie potrzebne informacje uzyskasz kontaktując się z naszym biurem. Wysyłając zgłoszenie otrzymasz w mailu zwrotnym komplet druków do wypełnienia oraz przewodnik po procedurach związanych z uzyskaniem PKK

W przypadku skorzystania z e-Kursu możesz od razu rozpocząć od nauki teoretycznej, ale zanim zdasz testy również należy uzyskać numer profilu kandydata kierowcy.

Zapraszamy do kontaktu
biuro@autoakademia.pl