Nowe przepisy drogowe 2018

Nowe przepisy drogowe 2018


Drukowanie

Jesienne zmiany prawa drogowego w 2018
od 01 października jeździmy bez dowodu i OC

OC i dowód

4 czerwca 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy  Prawo o Ruchu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957) na podstawie której Minister Cyfryzacji ogłosił, iż od 01 października 2018 roku kierowcy poruszający się zarejestrowanymi w Polsce pojazdami nie będą musi posiadać przy sobie i podczas kontroli takich dokumentów jak:

– dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe,
– potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC,

Ustawa wprowadza bardzo istotną zmianę w art. 38 ustawy Prawo o ruchu drogowym polegającą na zwolnieniu obywateli polskich z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania podczas kontroli drogowej: dowodu rejestracyjnego i dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu.

Jeśli samochód zostanie zatrzymany do kontroli, dane te sprawdzą funkcjonariusze policji czy Inspekcji Transportu Drogowego w bazie CEP – centralnej ewidencji pojazdów.

Jak teraz będą zatrzymywać dowód rejestracyjny?

Funkcjonariusze uprawnionych służb będą zatrzymywać dowody w tzw. wirtualny sposób – w systemie CEP. To że kierowca nie będzie go przy kontroli posiadał nie będzie już przeszkodą w zatrzymaniu dokumentu. W przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego, kierowca otrzyma pokwitowanie, a w bazie danych zostanie odnotowana odpowiednia informacja. Zwrot dokumentu nastąpi także w sposób wirtualny przez wymazanie z bazy informacji o zatrzymaniu dokumentu i ustaniu przyczyn zatrzymania.

Jednocześnie ustawa wskazuje, że kierujący pojazdem zarejestrowanym za granicą uczestniczącym w ruchu na terytorium Polski są zobowiązani mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wszystkie dokumenty łącznie dowodem rejestracyjnym oraz polisa OC.

Kto skorzysta, a Kto musi uważać?
Czy warto korzystać z tego przywileju?

Zmiany te tak naprawdę są najbardziej korzystne dla wypożyczali samochodów, czy właścicieli dużych firm posiadających wielkie floty samochodów. Nie będą oni  już musieli dopilnowywać wydawania dokumentów kierowcom, a wypożyczając samochód nie zobaczysz jego dowodu i ubezpieczenia, zatem trzeba będzie sprawdzić czy na pewno pojazd posiada aktualne OC, bo w razie szkody kierujący – sprawca może mieć nie lada problem.

Od teraz każda KOLIZJA zawsze z POLICJĄ?
Tak, jeśli nie będzie zasięgu Internetu..

od-dowod-kolizja

Niestety, jeśli po 01 października 2018 dojdzie do kolizji samochodów, a sprawca nie będzie miał przy sobie dokumentów oraz oboje uczestnicy nie będą posiadać sprawnego telefonu z dostępem do Internetu koniecznym będzie wezwanie Policji drogowej. Nie mając pewności co do aktualnej polisy OC sprawcy, nikt nie będzie ryzykował dogadywania się i spisywania oświadczenia, gdyż nie widząc dokumentów nie będzie podstaw do spisania oświadczeń.

Jeśli będzie zasięg Internetu ..

Mając smartfona oraz Internet można łatwo sprawdzić ważność polisy innego pojazdu wchodząc na stronę UFG – Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pod adres www.ufg.pl i klikając przycisk – SPRAWDŹ OC dla pojazdu. W odpowiedzi otrzymasz numer polisy, nazwę towarzystwa, ale informacja będzie dotyczyła tylko dnia w jakim zapytasz – czyli nie pojawia się okres ubezpieczenia, a jedynie informacja czy na dzień zapytania pojazd posiada ważne OC.  Nie mając na miejscu dowodu rejestracyjnego nie sprawdzisz historii pojazdu poprzez stronę historiapojazdu.gov.pl oraz nie dowiemy się nic o ważności badań technicznych. Badania techniczne nie maja jednak dla poszkodowanego w kolizji większego znaczenia, zatem najważniejszy jest numer polisy OC sprawcy.

ufg-oc

Sprawdź aktualne OC pod adresem www.ufg.pl – wpisując jedynie numer rejestracyjny pojazdu sprawcy

Pomimo to przewiduje się  większość ilość odnotowywanych zdarzeń przez policję, a czas oczekiwania na policjantów z pewnością się wydłuży. Zatem jeśli zakładasz, że spowodujesz kolizję lepiej miej przy sobie wszystkie dokumenty, bo to może Cię uchronić przed mandatem i punktami!

mObywatel

Z pomocą przychodzi także nowa aplikacją mObywatel którą można aktywować  (www.gov.pl/web/mobywatel) jeśli posiadasz ePuap i ściągnąć na telefon dokumenty jak dowód osobisty, prawo jazdy oraz wszystkie dane pojazdów które są na Ciebie zarejestrowane.  Problem będzie jeśli samochód którego używasz nie jest Twój, zatem w takiej sytuacji poratuje Cię chociaż kserokopia polisy i dowodu, inaczej znowu będzie potrzebna Policja .. nawet przy drobnej stłuczce.

Jedziesz w Polskę – zabieraj dokumenty OC i dowód rejestracyjny!
Jedziesz do diagnosty – musisz mieć papierowy dowód!

Posiadając dokumenty tradycyjne przy sobie, nawet w razie drobnej kolizji parkingowej nie będziesz musiał czekać godzinami na policję, spiszesz oświadczenie i bez punktów karnych oraz słonego mandatu pojedziesz dalej. Jeśli nie będziesz miał dokumentów, to z pewnością strona przeciwna nie zgodzi się na spisanie oświadczenia. Podobnie jadąc na badanie do stacji diagnostycznej należy nadal posiadać oryginał dowodu rejestracyjnego, inaczej nici z formalności. Diagnosta nadal działa po staremu i dokonuje adnotacji w papierowym dowodzie, szczególnie jeśli pojazd posiada instalację LPG, to musisz okazać dokumenty tradycyjne.