Zmiany Prawa Drogowego 2020-2022

Zmiany Prawa Drogowego 2020-2022


Drukowanie

Jakie zmiany czekają kierowców w 2020 roku,
a jakie zmiany są procedowane
na lata 20212022

Sejm pomimo trudnych czasów cały czas pracuje. Znowelizowano Ustawę Prawo o ruchu drogowym i wraz z postępami prac przy systemie CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców) będą stopniowo wdrażane kolejne zmiany w przepisach drogowych. Wiele z nich ułatwi życie kierowcom, ale niektóre będą bardziej dyscyplinować kierujących.
Poniżej przedstawiliśmy w miarę możliwości (zgodnie z deklaracjami poszczególnych Ministerstw) poszczególne zmiany i okresy w jakich zaczną obowiązywać.

Już od 4 października 2020 roku kierowca może „odzyskać” zatrzymany przez policję dowód rejestracyjny tuż po przeprowadzeniu badań technicznych pojazdu, gdyż pracownicy stacji kontroli zostali uprawnieni do skreślania wpisów w CEPiK i w ten sposób mogą elektronicznie dokonać zwrotu zatrzymanego dowodu.

Diagnosta będzie mógł zwrócić każdy dowód rejestracyjny zatrzymany elektronicznie przez organ kontroli ruchu drogowego jeśli tylko pozytywnie przejdzie badanie techniczne. Diagnosta zwróci dowód jednym kliknięciem!

Zmiany prawa drogowego od 05 grudnia 2020

bez-prawa-jazdyJazda bez prawa jazdy przy sobie

Wszyscy kierowcy posiadający polskie prawo jazdy zostają od 05 grudnia 2020 zwolnieni z obowiązku jego posiadania przy sobie i okazywania dokumentu prawa jazdy podczas kontroli drogowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dane dotyczące uprawnień kierowcy będą weryfikowane na podstawie informacji pochodzących z CEK (centralnej ewidencji kierowców) Żeby zatrzymać prawo jazdy kierowca już nie musi mieć dokumentu przy sobie, a policjant lub inny uprawniony organ może to zrobić elektronicznie w systemie. Weryfikacji tożsamości dokonuje się na podstawie zdjęcia (fotografii) jaka znajduje się w systemie. Każdy Kto ma prawo jazdy musi to zdjęcie tam mieć, stąd sprawa będzie bardzo prosta.

Brak konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego

Koniec z biciem pieczątek w papierowy dowód pojazdu

Zniesiony zostaje obowiązek wymiany dowodu rejestracyjnego, gdy wypełnione zostaną wszystkie rubryki przeznaczone na wpisanie dat kolejnych badań technicznych. Przepis zacznie obowiązywać od 04 grudnia 2020 roku i pozwoli zaoszczędzić wszystkim kierowcom zarówno czas, jak i pieniądze. Wystarczy zrobić badania u diagnosty, a będą one widoczne w systemie CEPiK dla kontrolującego policjanta.

Jednak do dnia wprowadzenia zmian każdy komu skończy się miejsce będzie jeszcze po staremu musiał złożyć wniosek o wymianę oraz uiścić opłatę około 54 zł we właściwym Starostwie. Przepis dotyczyć będzie tylko Tych którym kolejne badanie wypadnie po terminie wejścia przepisu w życie i to Oni nie będą już musieli nic wymieniać.

Istotna zmianą będzie też w zakresie rejestracji pojazdów to, że na wniosek właściciela pojazdu – rejestracji (lub rejestracji czasowej) będzie mógł dokonać starosta właściwy ze względu na miejsce czasowego zamieszkania wnioskodawcy. Dodatkowo nowe przepisy wprowadzają możliwość czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela w przypadku konieczności przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu od odbioru pojazdu. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 4 grudnia 2020 roku.

Zmiana adresu zamieszkania właściciela widniejąca w dowodzie i systemie będzie prostsza. Jeśli od ostatniej rejestracji pojazdu na terytorium RP nie nastąpiła zmiana własności, od 4 grudnia 2020 roku podczas rejestracji (aktualizacji danych) nie będzie konieczne przedkładanie dowodu własności pojazdu (umowy kupna – sprzedaży) Wystarczy tylko dowód rejestracyjny z aktualnymi badaniami technicznymi.

mObywatel, czyli mTożsamość, mPrawoJazdy, mPojazd ..

Z pomocą przychodzi także nowa i zaktualizowana aplikacja mObywatel którą można aktywować  (www.gov.pl/web/mobywatel) jeśli posiadasz ePuap i ściągnąć na telefon dokumenty jak dowód osobisty, prawo jazdy oraz wszystkie dane pojazdów które są na Ciebie zarejestrowane.  Problem będzie jeśli samochód którego używasz nie jest Twój, zatem w takiej sytuacji poratuje Cię kserokopia polisy i dowodu, inaczej znowu będzie potrzebna Policja .. nawet przy drobnej stłuczce.

Jedziesz w Polskę – zabieraj prawko, polisę OC i dowód rejestracyjny!
Jedziesz do diagnosty – musisz mieć nadal papiery!

Posiadając dokumenty tradycyjne przy sobie, nawet w razie drobnej kolizji parkingowej nie będziesz musiał czekać godzinami na policję, spiszesz oświadczenie i bez punktów karnych oraz słonego mandatu pojedziesz dalej. Jeśli nie będziesz miał dokumentów, to z pewnością strona przeciwna nie zgodzi się na spisanie oświadczenia. Podobnie jadąc na badanie do stacji diagnostycznej należy nadal posiadać oryginał dowodu rejestracyjnego, inaczej nici z formalności. Diagnosta nadal działa po staremu i dokonuje adnotacji w papierowym dowodzie, szczególnie jeśli pojazd posiada instalację LPG, to musisz okazać dokumenty tradycyjne.

Zmiany prawa drogowego od 04 czerwca 2021 

Od tego dnia ulegną zmianie formalności związane z rejestracją nowego pojazdu samochodowego, motoroweru lub przyczepy będą mogły być realizowane przez autoryzowany salon sprzedaży. Po udzieleniu pełnomocnictwa dealerowi do rejestracji fabrycznie nowego samochodu będzie można odebrać go z salonu już z tablicami rejestracyjnymi. Wszelkich formalności w urzędzie dokonają za nas pracownicy salonu.

Przed zmianami należało z fakturą zakupy udać się do właściwego Starostwa i wrócić do salonu z tablicami, a po zmianach zrobią to wszystko za nas pracownicy dealera.  Nawet jeśli salon będzie na drugim końcu Polski to nie będzie kłopotu tam go zarejestrować czasowo, a potem przerejestrować w miejscu stałego zamieszkania nowego właściciela.

Zmiany prawa drogowego od 04 września 2022 

Od 2022 roku ułatwione zostaną procedury związane z rejestracją pojazdów. Znikną czerwone książki pojazdów (karty pojazdów) w wersji papierowej oraz nalepki kontrolne na szybę czołową. Według autorów zmian nalepka jest niepotrzebna, a sprawia jedynie kłopoty przy wymianie szyby czołowej. Natomiast karta pojazdu w wersji papierowej jest obecnie powieleniem informacji jakie można zdobyć elektronicznie chociażby popierając historię pojazdu na oficjalnym rządowym portalu (historiapojazdu.gov.pl)

To spora ulga dla właścicieli pojazdów, gdyż nie będą już musieli płacić 75 zł za kartę pojazdu oraz 20 zł za naklejkę, również w przypadku ich zagubienia. Mało tego wszystkich formalności związanych z rejestracją pojazdu będzie można dokonać w miejscu czasowego zamieszkania, co także będzie wielkim ułatwieniem.

ZIELONE TABLICE zamiast naklejek dla aut elektrycznych (od 2020) 

W roku 2020 zaszła jeszcze jedna dość istotna, bo zauważalna zmiana. Jednak dla niewtajemniczonych może wydawać się czymś dziwnym, a mianowicie można już zobaczyć na drogach samochody poruszające się na zielonych tablicach rejestracyjnych. Dokładnie chodzi o zielone tło tablicy rejestracyjnej które jest odblaskowe i dosyć dobrze widoczne po zmierzchu.

Od lipca 2018 roku do końca grudnia 2019 właściciele samochodów elektrycznych mogli odbierać w gminach, w których auta są zarejestrowane, niebieskie nalepki z oznaczeniem „EE”, naklejane w prawym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu. To zwykle jedyny, choć wciąż nie zawsze skuteczny, sposób na bezproblemowe korzystanie z uprawnień dla „elektryków” – darmowego parkowania w centrach miast, poruszania się po buspasach i wjazdu do stref niskoemisyjnego transportu.

Od 01 stycznia 2020 roku dla samochodów elektrycznych z baterią (BEV – Battery Electric Vehicle ) oraz dla pojazdów wodorowych, czyli też elektrycznych ale bez baterii (FCEV – Fuel Cell Electric Vehicle) wydawane są w Starostwach i urzędach miast ZIELONE TABLICE rejestracyjne. Taki samochód łatwiej wypatrzyć, niż tylko oznakowany małą naklejką na szybie. Zielone tablice wydawane są również dla elektrycznych motocykli oraz motorowerów. Więcej o samochodach elektrycznych i hybrydowych oraz zmianach przepisów dowiesz się na naszych szkoleniach – zobacz tu ..

Inne zmiany dla których nie oznaczono jeszcze terminu wejścia w życie to m.in. okres próbny dla młodych kierowców, nowy sposób naliczania punktów karnych, kursy reedukacyjne, obowiązkowe kursy doskonalenia jazdy dla młodych kierowców, możliwość czasowego wyrejestrowania samochodu osobowego, możliwość pozostawienia sobie numerów rejestracyjnych po sprzedaży samochodu – do nowego auta oraz wiele innych drobniejszych zmian.

opracowano przez
zespół dydaktyczny
Auto Akademii w Krakowie